ایزی تب

معنای والای شنیدن، مهمترین رکن امروز

سیستم های پیشرفته شنیداری امروزه احتیاج به باطری پیشرفته ای مانند دوراسل اکتیور دارند

دوراسل همواره به متخصصین شنوایی شناسی ایده ال ترین انتخاب با بهترین عملکرد و رضایت بینظیر مشتریان میدهد.

ایزی تب تعویض باطری را آسان تر از همیشه میکنداستفاده آسان
باز کردن آسان بسته بندی
خارج کردن آسان از جعبه
نگه داشتن آسان باطری