ایزی تب تعویض باتری را
آسان تر از همیشه میکند .

بهتر شنیدن بسیار مهم است و هیچ گاه مهم تر از این روزها نبوده است.سیستم های پیشرفته شنیداری امروزه احتیاج به باطری پیشرفته ای مانند دوراسل اکتیویر دارند

دوراسل همواره به متخصصین شنوایی شناسی ایده ال ترین انتخاب با بهترین عملکرد و رضایت بینظیر مشتریان میدهد.