اخبار

باطری های دوراسل بدون جیوه، سازگار با محیط زیست

دوراسل اکتیو جزو اولین انتخاب باطری سمعک ها ازمدت ها پیش بوده است.

باطریهای قدرتمند بدون جیوه دوراسل اکتیو برای سمعک های مدرن امروزه بهترین جایگزین برای حفاظت از محیط زیست شده اند.

باطری های دوراسل اکتیو بدون جیوه، ترکیبی از طول عمر بالا، کیفیت فوق العاده و استفاده آسان است.